Εργαστήριο Υπολογιστικής και Μπεϋζιανής Στατιστικής (Computational and Bayesian Statistics Laboratory)

Διευθυντής του Εργαστηρίου Υπολογιστικής και Μπεϋζιανής Στατιστικής είναι ο καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής κ. Δημήτρης Καρλής.
Μέλη του εργαστηρίου είναι οι παρακάτω:

Καθηγητής Δελλαπόρτας Πέτρος

 

Καθηγητής Ντζούφρας Ιωάννης

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Βρόντος Ιωάννης

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Τσιαμυρτζής Παναγιώτης

 

Επίκουρος Καθηγητής Δεμίρης Νίκος

karlis.jpg
tsiamyrtzis.jpg
vrontos.jpg
dellaportas.jpg
demiris.jpg
ntzoufras.jpg
People Working in Open Office