Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας (Laboratory of Statistical Methodology)

Διευθυντής του Εργαστηρίου Στατιστικής Μεθοδολογίας είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής, κ. Ιωάννης Ντζούφρας
​Μέλη του εργαστηρίου είναι οι παρακάτω:

Καθηγητής Ψαράκης Στυλιανός

Επίκουρος Καθηγητής Ιωαννίδης Ευάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής Παπασταμούλης Παναγιώτης

Επίκουρη Καθηγήτρια Πεντελή Ξανθή

Yπεύθυνη εργαστηρίου είναι η κ. Τατιάνα Μίχου

pendeli.jpg
ntzoufras.jpg
psarakis.jpg
papastamoulis.jpg
People Working in Open Office